Медико-правовой портал 103-law.org.ua
проект компании МедАдвокат

Выплата надбавки за выслугу помощнику эпидемиолога

Спрашивает: Фельдшер Вера

Допоможіть вирішити питання виплати надбавки за вислугу років. Останні п’ять років працюю помічником епідеміолога в райСЕС, до цього працювала в ЛПЗ 19 років медсестрою. За вислугу років нараховують 10%, а не 30%, мотивуючи тим, що в Постанові № 910 від 26.08.2009р. написано, що виплату за вислугу років отримують працівники СЕС, цим самим це виключає виплату за роботу в попередні роки в ЛПЗ і до медичного стажу входить лише робота в СЕС. В поясненні постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. №1418 є часткова відповідь на моє питання в запитанні № 9, але головний бухгалтер говорить, що це відноситься тільки до тих працівників, які перейшли працювати з СЕС до ЛПЗ, а не навпаки. Буду вдячна за допомогу.

Здравствуйте, Вера.

Головний бухгалтер Вашої СЕС плутає підстави та посади працівників СЕС при нарахуванні надбавки за вислугу років. Постанова Кабміна № 910 передбачає виплату надбавки за вислугу років виключно посадовим особам СЕС. На скільки я розумію, помічник епідеміолога не відноситься до категорії посадових осіб СЕС, тому на нього не розповсюджується дія цієї Постанови. Вам виплата надбавки за вислугу років не може нараховуватись по цій Постанові не може!

Постанова Кабміну № 1418 із змінами від 20.01.2010р. розповсюджується на всіх інших медичних працівників з освітою, які працюють в державних або комунальних закладах охорони здоров’я, крім посадових осіб СЕС. Нижче привожу витяг з цієї Постанови:

“1. Дія зазначеного Порядку поширюється на лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.”

Відносно стажу та %: Постановою № 1418 із змінами від 20.01.2010р. чітко визначений стаж роботи, який включається. Нижче привожу витяг з Постанови:

“4. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається:

- час роботи у державних та комунальних закладах охорони здоров'я України, СРСР і союзних республік СРСР на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у пункті 3 цього Порядку;

- час роботи у будь-яких державних та комунальних установах, закладах та організаціях незалежно від підпорядкування на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 47 від 20.01.2010р.}

- час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна) - не більш як до досягнення нею 16-річного віку;

- час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення кваліфікації працював на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у пункті 3 цього Порядку, в державних та комунальних закладах охорони здоров'я;

- час навчання у клінічній ординатурі;

- час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у пункті 3 цього Порядку, в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, і протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад в державному або комунальному закладі охорони здоров'я;

- час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 47 від 20.01.2010р.}”

Тобто, законодавець чітко вказує, що работа в абсолютно всіх державних / комунальних закладах охорони здоров’я має враховуватись при визначенні % надбавки. Нижче привожу витяг з Постанови № 1418 із змінами від 20.01.2010р. щодо нарахування % надбавки:

“2. Надбавка за вислугу років установлюється лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я залежно від стажу роботи в такому розмірі:

Стаж роботи Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу, відсотків

Понад 3 роки – 10

Понад 10 років – 20

Понад 20 років - 30”.

Роздрукуйте нашу відповідь та подайте головному бухгалтеру для ознайомлення. Якщо у неї залишаться сумніви, то ми допоможемо Вам оформити офіційний запит до відповідних органів влади з проханням надати тлумачення окремим положенням Постанов № 910 та № 1418. Проте, за час, поки така відповідь надійде, Ваша СЕС заборгує Вам певну суму грошей, на які головний бухгалтер буде змушена нарахувати встановлені законодавством виплати (компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати та індексацію грошових коштів). Тому, замість економії фонду заробітної плати, яку вона намагається провести на Вас, через її бачення ситуації Ваша СЕС понесе додаткові витрати на виплату зазначених компенсацій.

Бажаю Вам успіху! Якщо будуть питання, - пишіть!


Просмотров (5767) Категория: Права медработников 22.06.2010
Ключевые слова: надбавка за выслугу лет, стаж, СЭС, помощник эпидемиолога, компенсация за несвоевременную выплату
Добавить коментарий
Коментарии (7)

  катя  04.02.2014
У мене медичного стажу 19 років , із них 10 я пропрацювала в стаціонарі лікарні м/с , а 9 років працюю в СЕС санітарним фельдшером. Надбавку за медичний стаж мені виплачують лише за стаж роботи в СЕС. Це правильно?
  Елена  11.11.2013
Дополнительных изучений вопроса не требуется. Выплата надбавки за выслугу лет помощнику энтомолога прямо предусмотрена Постановлением № 1418
  Елена  11.11.2013
Выплата надбавки за выслугу лет прямо предусмотрена Постановлением № 1418
  Татьяна   28.03.2011
Посада помічник ентомолога не передбачена номенклатурою спеціальностей вередніх медичних працівників, відповідно до наказу №742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»: 1. Лікувальна справа. 2. Лікувальна справа (невідкладні стани). 3. Медико-профілактична справа. 4. Санологія. 5. Лабораторна справа (клініка). 6. Лабораторна справа (гігієна). 7. Лабораторна справа (патологія). 8. Акушерська справа. 9. Сестринська справа. 10. Сестринська справа (операційна). 11. Медична статистика. 12. Рентгенологія. 13. Стоматологія. 14. Ортопедична стоматологія Отже, працівники, які займають посаду помічник ентомолога не мають права на надбавку за вислугу років ні за постановою №910 еі за постановою №1418.
  Игорь   08.01.2011
Постанова 910 включает в себя начисление стажа "помічникам лікарей" 2. Надбавка за вислугу років виплачується посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України, до яких належать головні державні санітарні лікарі та їх заступники,лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-бактеріологи,лікарі-вірусологи, лікарі-паразитологи, лікарі-дезінфекціоністи,лікарі-санологи, біологи, ентомологи, лаборанти з вищою освітою,помічники лікарів, фельдшери-лаборанти (лаборанти), медичнісестри, інструктори, крім тих, що мають право на виплату надбавкиза тривалість безперервної роботи. Может быть стоит еще раз разобраться в данном вопросе
  Елена   22.06.2010
Успіхів!
  Віра   22.06.2010
Щиро дякую Вам за відповідь!

Актуально


24.10.2016
Соціальний пакет для київського медика у 2017 році

13.10.2016
Особливості правового регулювання репродуктивної медицини та сурогатного материнства. Чи потрібні зміни?

22.08.2016
Новий зір отримають воїни АТО, учасники революції Гідності, члени їх сімей, а також малозабезпечені громадяни України