Медико-правовой портал 103-law.org.ua
проект компании МедАдвокат

"Ротация" медицинских кадров акушерско-гинекологической службы

Спрашивает: Врач Ирина

Добрый день! Имею 26 лет врачебного стажа по специальности «Акушерство-гинекология». В 1991г. окончила клиническую ординатуру по этой же специальности. Работала районным гинекологом, затем заместителем начальника управления ОЗО обл. гос. администрации по материнству и детству, затем областным акушером-гинекологом. В настоящее время работаю зав. отделением оперативной гинекологии. Около 15 лет имею высшую категорию, владею всеми акушерскими и гинекологическими операциями. Вопрос: имеет ли законодательное право главный врач с целью повышения моей квалификации(?) переводить меня сроком на один год заведующей женской консультации или родильного отделения? Существуют ли в настоящее время регламентирующие приказы о такой «ротации» врачей акушеров-гинекологов, тем более заведующих отделениями? Заранее Вам благодарна. С уважением, Ирина Заранее Вам благодарна. С уважением, Ирина

Здравствуйте, Ирина.

Такие “ротации” проводились ещё с Советских времён. Нового украинского приказа (распоряжения), обусловливающего такой вид повышения квалификации сотрудников, обнаружить не удалось. В настоящее время большинство акушерско-гинекологических стационаров применяют метод “ротации кадров”. О переводе издаётся соответствующий приказ. Однако руководству ЛПУ необходимо помнить о том, что о подобном переводе необходимо предупредить такого сотрудника в письменном виде (обычно, не менее чем за месяц). Если в связи с переводом не изменяется оплата труда, льготы и т.д., то такой перевод не является существенным изменением труда и не подлежит согласованию с работником. Ниже привожу извлечение из КЗоТ:

Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці

Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.

Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.

Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

У випадках, зазначених у частині другій цієї статті, забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди.”


Просмотров (7497) Категория: Права медработников 03.08.2010
Ключевые слова: акушер-гинеколог, "ротация", приказ, оплата труда, льготы, изменение условий труда
Добавить коментарий

Актуально


24.10.2016
Соціальний пакет для київського медика у 2017 році

13.10.2016
Особливості правового регулювання репродуктивної медицини та сурогатного материнства. Чи потрібні зміни?

22.08.2016
Новий зір отримають воїни АТО, учасники революції Гідності, члени їх сімей, а також малозабезпечені громадяни України