Медико-правовой портал 103-law.org.ua
проект компании МедАдвокат

Оплата дежурств на дому

Спрашивает: Петр

Добрый день Елена! Помогите разрешить трудовой конфликт возникший между работниками и руководителем районной больницы. ответьте пожалуйста на следующий вопрос со ссылкой на нормативные документы. 2 августа у нас заседание профсоюзного комитета, где будет обсуждаться и данный вопрос. Каков порядок организации дежурств медицинских работников в сельской местности для оказания неотложной медицинской помощи населению в нерабочее время, праздничные и нерабочие дни? Каков порядок оплаты их труда? С уважением председатель ППО Петр Кирпик

Здравствуйте, Петр.

Задане питання регулюється Наказом МОЗ від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» и Наказом МОЗ України від 18.12.2000 № 204-о "Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку".

Витяг:

«5. Інші питання оплати праці

5.1. Чергування вдома

Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою закладів охорони здоров'я, які зайняті наданням медичної допомоги населенню, у т.ч. екстреної, можуть залучатися до чергування вдома.

Чергування вдома може надаватись лікарям - до п'яти посад з основних лікарських спеціальностей та чотирьох посад фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (лаборант, рентгенолаборант, сестра медична операційна, сестра медична - анестезист) з урахуванням укомплектованості штатів, виробничої необхідності, кількості викликів і експертної їх оцінки.

Чергування здійснюються як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і за її межами.

Чергування вдома в денний та нічний час ураховується як півгодини за кожну годину чергування та оплачується, виходячи з посадового окладу, визначеного за пунктам 2.1-2.2, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника, встановленого за штатним розписом, із збереженням діючого порядку оплати праці працівників охорони здоров'я у нічний час

У такому самому порядку проводиться оплата чергувань удома в неробочий та нічний час працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, професіоналів та фахівців медичних бригад постійної готовності та багатофункціональних медичних загонів спеціального призначення, що організовані для безпосереднього надання екстреної медичної допомоги та рятувальних робіт при аваріях, катастрофах, у разі стихійного лиха та надзвичайних ситуацій. Для працівників зазначених служб не застосовується абзац другий цього пункту.»


Просмотров (5998) Категория: Права медработников 24.09.2011
Ключевые слова: дежурство на дому, оплата дежурства, врач
Добавить коментарий

Актуально


24.10.2016
Соціальний пакет для київського медика у 2017 році

13.10.2016
Особливості правового регулювання репродуктивної медицини та сурогатного материнства. Чи потрібні зміни?

22.08.2016
Новий зір отримають воїни АТО, учасники революції Гідності, члени їх сімей, а також малозабезпечені громадяни України