Медико-правовой портал 103-law.org.ua
проект компании МедАдвокат

Інформована добровільна згода

Вам зробили невдалу операцію, а чи давали Ви згоду на її проведення?
Категория: Права пациентов
Комментировать
Інформована добровільна згода

Інформована добровільна згода - добровільна згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання, що базується на основі отриманої від лікуючого лікаря повної і всебічної інформації в доступній для пацієнта формі викладу про наступне:

  • мету,
  • характер,
  • способи даного втручання, що пов’язано з ймовірним ризиком і можливими медико-соціальними, психологічними, економічними й іншими наслідками,
  • можливість застосування альтернативних видів медичної допомоги, їхні наслідки та ризики,
  • відомості про прогноз для здоров’я та життя пацієнта у разі відмови від застосування кожного із запропонованих методів.

Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини) допускається лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров’ю пацієнта.

Медичне втручання, пов’язане з ризиком для здоров’я пацієнта, допускається як виняток в умовах гострої потреби, коли можлива шкода від застосування методів діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікується в разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами неможливе.

Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здоров’ю пацієнта, застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта, а лікар вживає всіх належних у таких випадках заходів для відвернення шкоди життю та здоров’ю пацієнта.

Відмова від обстеження та лікування – добровільне заперечення пацієнтом запропонованої медичної допомоги чи припинення її після надання лікарем повної і достовірної інформації у зрозумілій для нього формі про стан здоров’я, прогноз і можливі наслідки такої відмови.

Відмова обов’язково має бути оформлена письмово!!

Наприклад, Форма відмови від медичного обслуговування:


Я, _________________________, від проведення _______________________/методу лікування
           (П, І., Б. пацієнта)                                         (повна назва маніпуляції)

________________________/госпіталізації до _____________________________відмовляюся.
    (вказати метод лікування)                                  (вказати лікувальний заклад)

Щодо наслідків для стану власного здоров’я та прогнозу для життя попереджений в доступній формі,

а саме: __________________________________________________________.
                    (пацієнт сам вказує наслідки – як він то зрозумів)

Претензій до медичного персоналу не маю та в подальшому не матиму.

Дата                                                                                     Підпис


Медичний персонал ігнорує письмову відмову та надає медичну допомогу в таких випадках:

  • реальна загроза життю та здоров’ю пацієнта (за суб’єктивною оцінкою медичного працівника);
  • недієздатність пацієнта або неможливість адекватно усвідомлювати та критично ставитись до стану свого здоров’я;
  • потрапляння до лікувальної установи дитини до 14 років без батьків (опікуна, піклувальника);
  • в разі відмови від надання медичної допомоги, що оформлена представником пацієнта, коли наявна підозра, що представник діє не в інтересах пацієнта. Якщо такий пацієнт є дитиною або недієздатним /обмежено дієздатним, медичні працівники мають поставити до відома органи соціального захисту про такі дії представника.
Автор: Елена Беденко-Зваридчук Просмотров (19375) 10.03.2010 Теги: Інформована добровільна згода пацієнта на медичне втручання, відмова від медичного втручання
Добавить коментарий
Коментарии (10)

  Юрій   12.12.2010
4) юридичні наслідки підписання даної згоди? Чи може згода пацієнта на втручання, позбавити його конституційного права на оскарження неправомірних дій лікарів? Особливо в контексті поширених текстів, які часто примушують писати лікарі "...я не буду звертатися до суду..". Нема згоди, нема медичної допомоги. Питань багато, але будемо чекати вдосконалення законодавства, зокрема страхового, де цей документ може відігравати важливу роль.
  Юрій   12.12.2010
Але оскільки виникає дуже багато правових питань до цього документа а) нормативні документи, які містять визначення цього документу, його роль, та деталізуют вимоги до нього?, б) як може пацієнт без медичної освіти розуміти наслідки для свого здоров'я окремими видами втручань, коли причиною лікарських помилок саме і є неусвідомлення самим лікарями таких наслідків (випадки навмисного заподіяння ушкоджень все-таки складають малий відсоток), 3) момент примушування до підпису? Як доказати у разі сумнівів, що даний документ не був підписаний під тиском (підпишите документ, робимо операцію - і ви живете, інакше, нема документа, нема операції, і смерть), я вже мовчу за стан шоку для людини, під час проведення втручань, те ж саме відноситься і до родичів, які в стані сильного душевного хвилювання спостерегіють за втручанням стосовно близької людини,
  Юрій   12.12.2010
Інститут інформованої згоди пацієнта в контексті відсутності в законодавстві відповідальності лікаря за спричинення негативних наслідків для здоров'я пацієнтів, включаючи його смерть, та нерегульованих відносин пацієнт-лікар взагалі... В моєму розумінні, це засіб психологічного тиску на пацієнта - підписав, мовчи і не смій скаржитися.
  Елена   15.03.2010
Не исключено! Но тогда оплата и нормативы труда точно пересмотрят в сторону улучшения положения медицинских работников. Поднимут социальные стандарты! Только у нас это всё придёт, как обычно, per aspera ad astra (чтоб не сказать грубость)!
  Сергей   15.03.2010
Насколько я знаю, в странах с развитой страховой медициной, как в США например, от больного получают письменное согласие почти что на каждый укол. Как думаете, ждет ли такое Украину, если все-таки ВР примет закон о страховой медицине?
  Елена   13.03.2010
Огромное спасибо за такую живую дискуссию! От себя ещё добавлю, что в неотложных случаях, когда промедление в действиях угрожает жизни и здоровью пациента, а также пациентам в бессознательном состоянии предлагать что-либо подписывать категорически запрещено. Даже тратить время на общение с законным представителем пациента. В этих случаях врач пользуется своим правом субъективной оценки состояния больного и оказывает неотложную помощь!
  Кирилл Чумарин   13.03.2010
Есть еще один аспект этой проблемы. Чисто психологический. Из своей практики сделал наблюдение. Обращается больной с не очень сложным заболеванием, ну, скажем, банально, от прыща на заднем месте избавиться хочет. А я ему бумажку – мол, дай согласие. И тут больной, который в общем-то был спокоен и уверен, вдруг начинает сомневаться и нервничать, даже побаиваться. Подобное предупреждение да еще и с письменным согласием пациенты иной раз воспринимают, как попытку доктора заранее обезопасить себя. А значит существует потенциальная угроза. Приходится некоторое время затратить на то, чтобы успокоить пациента и разъяснить ему, что это чистая формальность. Но больной уже взволнован, а это совсем не положительный момент перед операцией.
  Кирилл Чумарин   13.03.2010
Кроме того, больной, который идет на плановую госпитализацию по поводу какого-либо заболевания, а тем более на оперативное лечение уже как бы согласен на это лечение. Его же не силком тащили в больницу.Само собой разумеется, что при определенных оперативных вмешательствах предполагается еще целый комплекс дополнительных мероприятий (инъекции, капельницы, инвазивные методы обследования и пр.). То есть, в таком случае действительно целесообразно получать согласие не на каждую процедуру или манипуляцию в отдельности, а на комплекс необходимых мероприятий, которые необходимы для качественного обследования и лечения больного.
  Кирилл Чумарин   13.03.2010
В некоторых лечебных учреждениях действительно практикуется способ получения согласия больного при поступлении сразу на все предполагаемые процедуры, манипуляции, методы лечения и даже операции. С одной стороны, это конечно же не совсем правильно. Потому что не всегда можно предположить с самого начала какие именно процедуры и операции будут проводиться.А тем более проинформировать об этом пациента.Это все равно что полностью ему преподать институтский курс медицины.Но с другой стороны, не будешь же у больного просить письменного согласия перед каждым уколом или капельницей. Это же тоже манипуляции и процедуры. И формально согласие пациента на это надо.Или, например,взять анализ крови из пальца.Манипуляция?Однозначно. А теперь представьте себе очереди в лабораториях с условием. что каждому надо что-то объяснить и получить письменное согласие.
  Сергей   13.03.2010
Скажите, пожалуйста, нужно ли от пациента письменное соглашение на проведение манипуляций, процедур или операция? Законно ли соглашение, которое подписывают пациенты, в котором они предварительно согласны на все мероприятия, связанными с их лечением? Спасибо.


Актуально


24.10.2016
Соціальний пакет для київського медика у 2017 році

13.10.2016
Особливості правового регулювання репродуктивної медицини та сурогатного материнства. Чи потрібні зміни?

22.08.2016
Новий зір отримають воїни АТО, учасники революції Гідності, члени їх сімей, а також малозабезпечені громадяни України