Медико-правовой портал 103-law.org.ua
проект компании МедАдвокат

У реформуванні системи охорони здоров’я новий утопічний документ

08.03.2010
Комментировать
фото Новий утопічний документ у реформуванні системи охорони здоров’я

04 березня 2010р. офіційно оприлюднено Постанову Кабміну від 17 лютого 2010 р. N 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я».


Як і завжди, влада гарно прописала досить позитивні кроки щодо реформування медичної галузі. Зокрема, медичним працівникам знов обіцяють надавати професійні пільги, ввести платні медичні послуги тощо. От тільки жодного слова про зміну ст. 49 Конституції України. А саме на підставі цієї статті Конституційний суд України вже скасував перелік платних медичних послуг, які можуть надаватись комунальними закладами охорони здоров’я.

Виникає гамлетівське питання: «Це новий утопічний документ чи наступання на ті самі граблі?»

Окреме захоплення виникає, коли читаєш положення про законодавче закріплення наших кострубатих протоколів та стандартів надання медичної допомоги. Обіцяють внести в них замість брендів назви препаратів-генериків. Це дивує, тому що у стандартах розвинених країн використовуються назви діючих речовин, а не фірмові назви препаратів. Внесення комерційних назв препаратів розцінюється як порушення антимонопольного законодавства і має відповідні наслідки!

Повний текст Постанови міститься нижче.

Читайте, висловлюйте свої думки!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 лютого 2010 р. N 208
Київ

Деякі питання удосконалення
системи охорони здоров'я

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Основні концептуальні напрями реформування системи охорони здоров'я, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров'я:

1) разом із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні і всеукраїнськими профспілками та їх об'єднаннями до 1 січня 2011 р. розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

проект Державної програми реформування системи охорони здоров'я, в якій передбачити підготовку проектів законодавчих актів щодо регулювання порядку надання громадянам медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров'я, удосконалення системи контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу та станом проведення експертизи тимчасової і стійкої втрати працездатності, за якістю лікарських засобів та виробів медичного призначення, запровадження ефективного механізму боротьби з виробництвом і розповсюдженням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів;

пропозиції щодо реалізації, в тому числі із залученням приватного капіталу, інвестиційного проекту створення дослідницько-навчального комплексу медичних навчальних закладів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги, забезпечення підготовки і перепідготовки кадрів, включаючи менеджерів з охорони здоров'я;

2) розробити і затвердити до 1 вересня 2010 р.:

порядок визначення обсягу та вартості послуг з надання екстреної та невідкладної, первинної медико-санітарної, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної, високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги;

критерії класифікації закладів охорони здоров'я за рівнем надання медичної допомоги (первинний, вторинний і третинний) та порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідного рівня;

методичні рекомендації щодо складення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування планів заходів щодо спеціалізації закладів охорони здоров'я, оптимізації їх мережі та створення об'єднань таких закладів, зокрема міжрайонних;

порядок проведення диспансерного огляду населення;

примірний статут закладу охорони здоров'я комунального некомерційного підприємства;

примірний договір про надання медичних послуг;

3) розробити до 1 жовтня 2010 р.:

разом з Міністерством фінансів, Міністерством регіонального розвитку та будівництва і Міністерством економіки методичні рекомендації щодо планування видатків та використання бюджетних коштів для надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я;

разом з Міністерством економіки пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно порядку здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти з метою врегулювання особливостей проведення закупівлі медичних послуг, а також щодо удосконалення системи здійснення централізованих закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення;

4) розробити і затвердити до кінця 2010 року державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я згідно із статтею 11 Закону України "Про державні соціальні нормативи та державні соціальні гарантії";

5) разом з Міністерством регіонального розвитку та будівництва сприяти оптимізації мережі районних, міських і дільничних закладів охорони здоров'я та створенню об'єднань комунальних некомерційних підприємств.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям до 1 жовтня 2010 р.:

1) провести аналіз потреб населення у медичній допомозі та стану кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я, а також забезпечення фінансовими та матеріальними ресурсами, необхідними для задоволення таких потреб, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць;

2) підготувати та внести на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

утворення центрів первинної медико-санітарної допомоги;

оптимізації мережі районних, міських і дільничних лікарень, спеціалізації та перепрофілювання зазначених лікарень з урахуванням потреб населення у медичній допомозі;

поступової реорганізації закладів охорони здоров'я у комунальні некомерційні підприємства та створення об'єднань таких підприємств, зокрема міжрайонних;

3) ініціювати перед відповідними органами місцевого самоврядування розгляд зазначених у цьому пункті питань.

4. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством регіонального розвитку та будівництва сприяти оптимізації мережі районних, міських і дільничних закладів охорони здоров'я та створенню об'єднань комунальних некомерційних підприємств.

5. Міністерству охорони здоров'я разом із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні і всеукраїнськими профспілками та їх об'єднаннями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями до 1 жовтня 2010 р.:

1) здійснити заходи з удосконалення порядку проведення обов'язкових профілактичних оглядів населення та активізації діяльності центрів здоров'я;

2) розробити з урахуванням результатів проведеної в 2009 році інвентаризації закладів охорони здоров'я програму забезпечення медичних працівників житлом, у тому числі службовим;

3) розробити пропозиції щодо посилення відповідальності за якість надання медичних послуг під час проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів населення.

6. Підтримати пропозиції Міністерства охорони здоров'я, Дніпропетровської і Вінницької обласних рад щодо реалізації пілотних проектів реформування системи охорони здоров'я у відповідних областях.

Міністерству охорони здоров'я:

подати до 1 січня 2011 р. Кабінетові Міністрів України висновки та пропозиції за результатами реалізації зазначених пілотних проектів;

врахувати під час розроблення проекту Державної програми реформування системи охорони здоров'я результати реалізації зазначених пілотних проектів.


Прем'єр-міні

Автор: Елена Беденко-Зваридчук Просмотров (6853) 08.03.2010 Теги: Постанову Кабміну від 17 лютого 2010 р. N 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я»
Добавить коментарий


Актуально


24.10.2016
Соціальний пакет для київського медика у 2017 році

13.10.2016
Особливості правового регулювання репродуктивної медицини та сурогатного материнства. Чи потрібні зміни?

22.08.2016
Новий зір отримають воїни АТО, учасники революції Гідності, члени їх сімей, а також малозабезпечені громадяни України