Медико-правовой портал 103-law.org.ua
проект компании МедАдвокат

У КИЄВІ ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ (ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ) КОНГРЕС З МЕДИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА, БІОЕТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

26.04.2012
Комментировать
19-21 квітня 2012 р. у Києві відбулася непересічна подія - Міжнародний (Третій Всеукраїнський) конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики.
У форумі взяли участь більш ніж 200 представників медичної і юридичної громадськості з України та зарубіжних країн. У перший та другий день Конгресу учасників гостинно вітав Будинок Учителя, у приміщенні якого свого часу творилася українська історія. У третій день робота проходила в приміщенні Академії адвокатури України – вищого юридичного навчального закладу, який по праву вважається лідером вітчизняної медико-правової освіти.
Міжнародне представництво
Організатори конгресу вже втретє проводять всеукраїнський конгрес, присвячений медико-правовій проблематиці, проте цього разу він став унікальним для України форумом з огляду на високий рівень підтримки з боку фахових міжнародних організацій та широке представництво зарубіжних експертів.
Зокрема, Конгрес підтримано такими впливовими організаціями, як Всесвітня Асоціація з медичного права, Європейська Асоціація з права в охороні здоров’я, Кафедра ЮНЕСКО з біоетики, Всесвітня психіатрична асоціація. Фахову підтримку Конгресу надали і медико-правові асоціації зарубіжних країн, зокрема Національна асоціація медичного права Російської Федерації та Асоціація з права в охороні здоров’я Бразилії.
У цьому представницькому науково-практичному форумі взяли участь фахівці з Бельгії, Бразилії, Великобританії, Грузії, Ізраїлю, Ірландії, Македонії, Нідерландів, Польщі, Російської Федерації, США, Туреччини, Угорщини, Франції та інших країн світу.  Учасники мали можливість почути виступи корифеїв медичного права – проф. Амнона Кармі, проф. Генрієт Роскам Еббінг, проф. Анн-Марі Дуге, академіка Ю.Д. Сергеєва та інших.
Організатори та українські партнери.
Захід організовано Академією адвокатури України, Комітетом з питань біоетики при Президії Національної Академії наук України, Українською медико-правовою асоціацією, Спілкою адвокатів України, Всеукраїнським лікарським товариством та Інформаційним центром з біоетики.
Конгрес проводився за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Національного фармацевтичного університету, Інституту медицини праці НАМН України, Інституту геронтології НАМН України, Київської міської кваліфікаційно-дисципланарної комісії адвокатури, Київської обласної кваліфікаційно-дисципланарної комісії адвокатури, Донецької обласної кваліфікаційно-дисципланарної комісії адвокатури, Українського медичного клубу, Асоціації психіатрів України, Спілки захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» та БО «Громадські ініціативи в охороні здоров’я». Юридичним парнером заходу виступила компанія «Yurkraft Medical». Спонсорську підтримку надали компанії Bayer та Synexus. Залучення широкого спектру партнерських організацій дозволило визначити найбільш актуальні тематичні напрями, за якими проводилася робота Конгресу.
Завдання форуму
Завданням форуму було широке обговорення низки актуальних медико-правових і біоетичних питань, що мають міжнародне значення, обмін досвідом і вироблення практичних рекомендацій. І цим завданням організатори і учасники Конгресу впоралися успішно.
Змістовне наповнення: загальний контекст
Робочу і, разом з тим, піднесену атмосферу створили вступні промови президента Спілки юристів України Валерія Євдокимова, президента Спілки адвокатів України Лідії Ізовітової та президента Українського медичного клубу Івана Сороки. Як відзначив у вітальному слові, проголошеному від імені Всесвітньої асоціації з медичного права, член Виконавчого комітету цієї міжнародної організації адвокат Орен Асман, щоразу київський форум висвітлює медико-правові питання ширше і глибше.
На думку директора Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України Радмили Гревцової, яка виступила з вступною доповіддю «Актуальні проблеми сучасної медицини і фармації у дзеркалі українських реалій», право в охороні здоров’я і біоетика мають дати етичні та юридичні відповіді на виклики сучасності у сфері біомедичної діяльності та організації охорони здоров’я. Вельми показовим у цьому плані є український досвід, адже вітчизняній медицині, фармації, біоетиці і праву, окрім проблем сьогодення, доводиться вирішувати і проблеми, успадковані з минулого. Але чим складніші умови, тим почесніші здобутки.  
Напрацюваннями у галузі медичного права, що існують у Російській Федерації, поділився академік Юрій Сергеєв, президент Національної асоціації медичного права Російської Федерації.
Майбутньому права в охороні здоров’я у світі та Європі присвятили свої доповіді професор Амнон Кармі, почесний президент Всесвітньої асоціації з медичного права (Ізраїль), та професор Генрієтт Роскам Еббінг, віце-президент Європейської асоціації права в охороні здоров’я (Нідерланди).
На переконання проф. Амнона Кармі, правові питання надання медичної допомоги, охорони суспільного здоров’я мають розглядатися у більш широкому контексті – життя і навіть буття людини в оточуючому її середовищі.
Як відзначила проф. Генрієтт Роскам Еббінг, системи охорони здоров’я різних країн Європи мають подібні проблеми, є спільними загрози для громадського здоров’я, зростає міграція населення всередині Європи. Невипадково у Європі спостерігається тенденція до зближення законодавств, розробки спільних політик та процедур стосовно охорони здоров’я. Спільним трендом є акцент на якомога більшій законодавчій захищеності прав людини в охороні здоров’я. Це є особливо важливим у час небаченого досі розвитку науки і техніки, який зачіпає фізичну і психічну цілісність людини. Водночас у різних країнах існують неоднакові погляди на вирішення таких етичних проблем, як евтаназія, застосування допоміжних репродуктивних технологій, аборти, попередні розпорядження тощо. Чимало з цих проблем були обговорені під час роботи Конгресу. 
Змістовне наповнення: тематичні напрями
Пленарне засідання «Перетворення в системах охорони здоров’я країн сучасного світу: етичні, правові та організаційні питання»
Одним з основних завдань охороноздоровчого права та біоетики є вироблення етичного та правового підґрунтя для перетворень у системі охорони здоров’я. За словами Андрія Гука, експерта Комітету з економічних реформ при Президентові України, велике значення для еволюції вітчизняної системи охорони здоров’я має ефективне використання наявних ресурсів і належне нормативне забезпечення цього процесу. Значну роль повинне відіграти вивчення зарубіжного досвіду. Невипадково жвавий інтерес у присутніх викликала доповідь професора університету Північної Кароліни Діна Харріса (США), який акцентував увагу на тих зусиллях, що докладаються для впровадження реформ в охороні здоров’я, запропонованих президентом Сполучених Штатів Америки, і правових проблемах, які виникають на цьому шляху. Цікаві питання були підняті і в доповіді професора Краківського університету економіки Павла Бялиницького-Бірули (Польща), присвяченій управлінню охороною здоров’я у Європейському Союзі та його впливу на надання медичної допомоги у країнах – членах ЄС.
Етичні та правові проблеми здійснення фармацевтичної діяльності у фокусі уваги пленарного та секційних засідань Конгресу
Велике значення для підвищення якості медичної допомоги має належне забезпечення населення лікарськими засобами.
Ганна Гусєва, керівник департаменту нормативно-правового забезпечення та міжнародних зв’язків Державного експертного центру МОЗ України, виступила з вельми цікавою доповіддю, у якій зробила огляд законодавчих змін, що відбулис
Автор: Елена Беденко-Зваридчук Просмотров (4508) 26.04.2012 Теги: медичне право, конгрес, межнародні представники, Всесвітня Асоціація з медичного права
Добавить коментарий


Актуально


24.10.2016
Соціальний пакет для київського медика у 2017 році

13.10.2016
Особливості правового регулювання репродуктивної медицини та сурогатного материнства. Чи потрібні зміни?

22.08.2016
Новий зір отримають воїни АТО, учасники революції Гідності, члени їх сімей, а також малозабезпечені громадяни України